ЕFSА ажурирала токсиколошки профил глифосата

11. децембар 2015.

Европски ауторитет за безбједност хране (ЕFSА) и државе чланице ЕУ завршили су поновну процјену глифосата, хемијског споја који се користи у великом броју пестицида. У извјештају се закључује како није вјероватно да је глифосат канцероген за људе и предложене су нове безбједносне мјере које ће построжити контролу остатака глифосата у храни. Европска комисија ће користити […]

EFSA објавила Извјештај о резидуама пестицида

23. децембар 2014.

Европски ауторитет за безбједност хране (EFSA) је објавио трећи годишњи извјештај о резидуама пестицида. Извјештај даје преглед резидуа пестицида у храни у Европској унији у току 2009. године и процјењује изложеност потрошача тим резидуама кроз исхрану.