Обавјештење о ступању на снагу Правилника о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа

Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број 82/19 од 17. децембра 2019. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику БиХ“.

Правилником се прописују изглед и начин кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског подријетла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа, те начин издавања знака.

Заштићени знак ознаке поријекла, ознаке географског подријетла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа је заштићени знак којим се визуално идентификује регистрована ознака прехрамбеног производа који је произведен и регистрован у складу са Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе („Службени гласник БиХ“, број 90/18).

Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа доступан је на сљедећем линку.