Усвојен Програм рада Агенције за безбједност хране БиХ за 2020. годину

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 178. сједници одржаној 12.новембра 2019. године донио Програм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2020. годину.

Програм рада Агенције за 2020. годину конципиран је као наставак активности из претходног периода са циљем обезбјеђења високог нивоа заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини те омогућавања несметаног функционисања трговине храном.

Програмом рада за 2020. годину дефинисани су програми, пројекти и активности потребни за унапрјеђење система безбједности хране. То је специфични циљ Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и један од предуслова за бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој, што је Савјет министара Босне и Херцеговине поставио као један од својих стратешких циљева.