СМ БиХ: Донесена Одлука о овлаштеним тијелима за оцјењивање усаглашености за производе заштићене ознаком поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 173. сједници одржаној 10. јуна 2019. године донио Одлуку о овлаштеним тијелима за оцјењивање усаглашености за производе заштићене ознаком поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета. Наведеном Одлуком, као тијело за оцјењивање усаглашености овлаштена је „Органска контрола д. о. о. Сарајево“ за коју је претходно утврђено да испуњава услове из члана 42. Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе („Службени гласник БиХ, број 90/18). Одлуком су преузете одредбе два члана Уредбе Комисије (ЕУ)  о системима квалитета за пољопривредне и прехрамбене производе.

Јавни позив за пријаву тијела за оцјењивање усаглашености стално је отворен. Сви субјекти који су заинтересовани за овлашћивање као контролна тијела за оцјењивање усаглашености за производе заштићене ознаком поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета, Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине достављају сљедећу документацију:

  • Документ о акредитацији од Института за акредитацију Босне и Херцеговине или другог међународног тијела овлаштеног за акредитацију према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17065,
  • Документе којима се доказују одговарајуће гаранције објективности и непристрасности те документе да има на располагању оспособљене стручњаке и ресурсе потребне за обављање потврђивања усаглашености са спецификацијом.
  • Тијела за оцјењивање усаглашености из других држава морају доставити доказе на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини да су акредитована и овлаштена за потврђивање усаглашености са спецификацијом производа и писану изјаву да ће сви поступци и вођење документације бити на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

Наведени документи достављају се на адресу Агенције у затвореној коверти путем поште. Контакт особа по наведеном јавном позиву је Амела Исић, шеф Одсјека за правне послове (телефон 036/336-950, e-mail: isic@fsa.gov.ba).

По пријави на јавни позив једног или више тијела за оцјењивање усаглашености која испуњавају услове из члана 42. Правилника, Агенција  ће да припреми и достави Савјету министара БиХ допуну наведене Одлуке.