СМ БиХ: Донесена Одлука о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 169. сједници одржаној 21. марта 2019. године донио Одлуку о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа. Одлуком су преузете одредбе члана 47. Уредбе Комисије (ЕУ) број 1151/2012 од 21. 11. 2012. о системима квалитета за пољопривредне и прехрамбене производе.

На овај начин остварен је један од веома значајних предуслова за вођење поступка заштите ознака прехрамбених производа у складу с Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе (“Службени гласник БиХ”, број 90/18).

Поступак за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбеног производа покреће се захтјевом који се подноси Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине. Поступак спроводи Комисија коју именује Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Висина накнаде креће се од 30 КМ за подношење захтјева за регистрацију, упис или брисање из регистра до 500 КМ колико износи накнада за спровођење поступка регистрације.   

При доношењу Одлуке сагледан је значај процеса заштите ознака прехрамбених производа у Босни и Херцеговини, посебно са аспекта потенцијала бх. прехрамбених производа који имају посебан квалитет, углед или другу карактеристику која се приписује географском поријеклу. Такође је узета у обзир чињеница да су подноситељи захтјева за заштиту ознака удружења односно групе сачињене удруживањем произвођача или прерађивача истог прехрамбеног производа.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за поступак регистрације ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла хране („Службени гласник БиХ“, број 86/16).

Након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, Одлука о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа бит ће доступна путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.