СМ БиХ донио Одлуку о именовању Комисије за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и додјелу ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини

Савјет министара Босне и Херцеговине донио је на ванредној сједници одржаној 2. децембра 2019. године Одлуку о именовању Комисије за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и додјелу ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини.

Доношењем ове Одлуке испуњени су сви правни и формални предуслови за спровођење процеса регистрације ознака поријекла, ознака географског поријекла и додјелу ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини

Комисија коју сачињавају представници надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ у складу са одредбама Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе („Службени гласник БиХ“, број 90/18):

  • разматра захтјеве за регистрацију ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и додјелу ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбеног производа и предлаже Агенцији доношење рјешења о регистрацији ознаке;
  • разматра пристигле приговоре,
  • предлаже допуну захтјева за регистрацију ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбеног производа;
  • разматра захтјеве за накнадну измјену и допуну спецификације прехрамбеног производа;
  • разматра захтјеве за право употребе регистроване ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и додјелу ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбеног производа.

Детаљније информације о процесу регистрације ознака поријекла, ознака географског поријекла и додјели ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини можете да прочитате на сљедећем линку.