IPА 2018: Обновљена IТ инфраструктура надлежних институција у сектору безбједности хране у БиХ

28. децембра 2021.

Захваљујући финансијским средствима Европске уније обезбјеђеним кроз Инструмент претприступне помоћи Европске комисије (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) за 2018. годину обновљена је IТ инфраструктура надлежних институција у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини. Набавка информатичко-комуникационе опреме извршена је у склопу лота 1 пројекта („Подршка ЕУ набавци ICТ опреме за унапрјеђење капацитета у области ветеринарства, […]

“Turizam Academy”: Бесплатни онлajн курсеви за безбједно руковање храном

27. децембра 2021.

USAID Пројекат развоја одрживог туризма у БиХ (Туризам) и Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине развили су седам специјализованих курсева за безбједно руковање храном, који су доступни на онлајн едукативној платформи за туристичку индустрију (https://academy.turizambih.ba). Ова јединствена платформа у Босни и Херцеговини нуди свима који учествују у било којој фази припреме и послуживања хране […]

У 2021. години признате четири воде из Босне и Херцеговине

23. децембра 2021.

XV. сједница Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини одржана је 21. децембра 2021. године у Мостару. Редовним радом Комисије одржан је континуитет процеса признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, а произвођачима воде омогућена је константна подршка у поступку признавања природних минералних, […]

Представљен Водич за безбједно руковање храном у угоститељству и авантуристичком туризму

14. децембра 2021.

Водич за безбједно руковање храном у угоститељству и авантуристичком туризму, чији је циљ обезбјеђивање адекватних здравствених и безбједносних стандарда за грађане и посјетитоце Босне и Херцеговине, представљен је 13. децембра 2021. године, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Америчке агенције за међународни развој (USAID), у Сарајеву. Водич може служити као подсјетник […]

Смјернице за означавање датума и сродне информације о храни: први дио (означавање датума)

7. децембра 2021.

На захтјев Европске комисије, Панел за биолошке опасности (BIOHAZ) Европске агенције за безбједност хране (EFSA) припремио је научно мишљење са смјерницама за означавање датума и сродних информација о храни. Смјернице су намијењене субјектима у пословању са храном,  а везане су за имплементацију Уредбе (ЕУ) 1169/2011 као саставног дијела њихових система управљања безбједношћу хране (FSMS). Смјернице […]

ЕFSА: Ризик од ширења бактерија резистентних на антибиотике у транспорту животиња

29. новембра 2021.

Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) започела је нову процјену ризика од ширења бактерија резистентних на антибиотике током транспорта животиња. Процјена, која је покренута на захтјев Одбора за околиш, јавно здравство и безбједност хране Европског парламента, бит ће усмјерена на ризик од ширења резистентних зоонотских бактерија међу живином, свињама и говедима […]