USAID

Пројект „Развој одрживог туризма у Босни и Херцеговини (Туризам)“

USAID-ов пројект „Развој одрживог туризма у Босни и Херцеговини (Туризам)“ има за циљ подржати широки економски раст вођен туризмом и промицати друштвену хармонију капитализирајући своју богату културну баштину и препознатљиву природу. Осим тога, Туризам настоји подржати туристичку индустрију Босне и Херцеговине у брзом опоравку од негативних утјецаја пандемије COVID-19 и поставити је на снажну путању раста према одрживој туристичкој привреди. Пројект је изграђен на четири циља:

  • Циљ 1: Успостављено окружење с усклађеним политикама и прописима потребним за примјетан раст у туристичком сектору.
  • Циљ 2: Јачање квалитета туризма, услуга и робне марке што је резултирало побољшањем туристичке индустрије у Босни и Херцеговини.
  • Циљ 3: Пружатељи туристичких услуга, пољопривреда и друга мала и средња предузећа повезана с туризмом добивају бољи приступ финансирању што резултира значајним повећањем улагања.
  • Циљ 4: Туризам и локални пољопривредни производи добивају повећан приступ регионалним и свјетским тржиштима.

Доступност и квалитет туристичке и угоститељске радне снаге идентифицирани су као један од великих изазова с ​​којима се индустрија суочава. Такођер, састав бх. Туризма укључује све већи број микро и малих предузетника у угоститељском и авантуристичком сектору и руралним подручјима са сеоским кућама и руралним смјештајем и искуством, представљајући потребу за развојем вјештина како би се задовољила растућа потражња за њиховим врстама услуга, али на вишем нивоу квалитета и у складу са сигурносним захтјевима COVID-19.

На основу исказане потребе и успостављене сарадње Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине и USAID Туризам пројекта израђен је “Водич за сигурно руковање храном у сектору угоститељства и авантуристичког туризма” како би подигли свијест свих актера о сигурном руковању храном. Водич је заснован на санитарно-техничким и хигијенским условима које просторије и опрема за производњу и промет хране морају задовољити, доброј угоститељској/произвођачкој пракси и HACCP-у, гдје се од произвођача захтијева да идентификује опасности (hazarde) које угрожавају сигурност производа и да их као такве елиминишу или контролишу. У Водичу су дате и бројне смјернице и евиденцијске листе које је неопходно водити, у зависности од степена ризика појединог објекта.

Сврха Водича је да служи као подсјетник и водиља свима који се баве припремом и/или послуживањем хране како би се осигурало да особе које рукују с храном, као и особе које надзиру припрему хране, буду на одговарајући начин свјесне сигурности хране, принципа сигурности и хигијене хране током посла који обављају. Циљ овог Водича је да прикаже добре праксе које субјекти који се баве припремом и/или служењем хране (ресторани, планинарски домови, сеоска домаћинства и организатори излета у природи који нуде специјалитете домаће кухиње и сл.) требају примјењивати при испуњавању свих прописаних обавеза у пословању с храном.

Увођењем и примјеном овог Водича у свакодневном раду проводи се превентивна самоконтрола хигијенских услова у припреми и послуживању хране у угоститељству и авантуристичком туризму у складу са законским обавезама.

Водич се у овом издању објављује у дигиталном формату, у електронској форми и доступан је на web страницама Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине и USAID Туризам пројекта.

Наслов
Водич за сигурно руковање храном у сектору угоститељства и авантуристичког туризма
10 златних правила
14 алергена у храни
Изјава о пријави знакова болести
Евиденција обуке запослених
Евиденција чишћења, прања и дезинфекције уређаја, прибора, опреме, радних површина, подова и зидова
Евиденција интерне провјере мјерне опреме
Евиденција праћења хлађења хране
Евиденција превентивног одржавања опреме
Евиденција пријема сировина
Евиденција температуре чувања хране на топлом
Евиденција температуре хладног стола
Евиденција температуре у расхладним уређајима
Евиденција температуре у уређајима за складиштење смрзнуте хране
Када прати руке
Листа добављача
План чишћења и прања простора, прибора и опреме - примјер
Поступак хигијенског прања руку
Сигурно руковање храном у кухињи
Температура чувања лако кварљивих намирница
Верификација HACCP плана