Афричка свињска куга: ризици поријеклом из хране за животиње, простирке и транспорта

У посљедњем научном мишљењу Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) о афричкој свињској куги разматрани су ризици преноса вируса у незахваћене регије ЕУ различитим путевима, као што су храна за животиње, материјали за простирку и празна превозна средства на повратку из захваћених подручја.

Закључено је да је потенцијал за пренос вируса овим путевима мањи у односу на неке друге (премјештање живих домаћих свиња или допуштање контакта између дивљих свиња и домаћих свиња), али ризик се не може у потпуности искључити.

Развијен је модел за рангирање ризика из различитих начина преноса или матрица методом прикупљеног експертног знања (EKE, Expert knowledge elicitation). EKE је заснован на доказима добивеним претраживањем литературе и јавним консултацијама.

Седамнаест производа и матрица процијењено је и рангирано према релативној вјероватности контаминације вирусом у подручјима захваћеним афричком свињском кугом и инфекције свиња у незахваћеним подручјима. Композитна храна за животиње, адитиви у храни за животиње и контаминирана возила били су највише рангирани.

Како би се редуцирао ризик од уноса вируса на фарме свиња путем хране за животиње, простирки и превозних средстава, научним мишљењем препоручује се стриктно придржавање релевантних процеса  деконтаминације и складиштења за све производе који се премјештају из територија захваћених афричком свињском кугом на незахваћене територије.

Научно мишљење о својствима различитих матрица за пренос вируса афричке свињске куге доступно је на сљедећем линку.