ЕFSА: Јавни позив кандидатима за приправнички стаж

Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА) објавила је јавни позив кандидатима за приправнички стаж који се обавља у сједишту институције у Парми, Италија. Јавни позив намијењен је кандидатима из цијелог свијета који су на почетку своје професионалне каријере и заинтересовани су за рад у интернационалној и мултикултуралној средини, на пројектима везаним за науку, сигурност хране и одрживост.

Кандидати требају да испуњавају сљедеће обавезне услове:

  • Завршен студиј у трајању од најмање три године до датума крајњег рока пријаве на конкурс;
  • Добро познавање енглеског језика (минимално Б2 према CEFR);
  • Да кандидат до сада није обављао стручну праксу у ЕFSA, био у радном односу сa ЕFSA на било који начин или примао било какву врсте накнаде од ЕFSA.

Рок за пријаву је 29. април 2024. године, а пријаве се подноси путем електронског обрасца који је, заједно сa осталим информацијама, доступан на сљедећем линку.

Приправнички стаж траје до 12 мјесеци те је плаћен у износу 1463 евра мјесечно. Приликом пријаве, кандидати могу назначити до двије области од интереса из дјелокруга рада ЕFSA.

Све додатне информације могу се добити путем мejла recruitment@efsa.europa.eu.

ЕFSA је референтно тијело Европске уније за научну процјену ризика у области безбједности хране и хране за животиње. У сарадњи са националним институцијама и уз консултације са заинтересованим странама, ЕFSA даје независне научне савјете и осигурава јасну комуникацију о ризицима.