ЗЕНОДО: Објављени резултати мониторинга резидуа пестицида и ветеринарско-медицинских производа у БиХ

Резултати Мониторинга резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. и 2018. годину, те резултати Мониторинга резидуа ветеринарско-медицинских производа и других супстанци код живих животиња и производа животињског поријекла у БиХ за 2018. годину објављени су на дигиталном репозиторију Зенодо (https://zenodo.org). Ради се о подацима које је Европска агенција за безбједност хране (EFSA) прикупила у сарадњи са надлежним  институцијама Босне и Херцеговине и објавила заједно са подацима из земаља чланица Европске уније.

Земље чланице ЕУ дужне су сваке године достављати ЕFSА-и податке о службеним контролама, укључујући податке о резидуама пестицида и ветеринарско-медицинских производа. С циљем хармонизације прикупљања података, EFSA је развила Standard Sample Description 2 (SSD2) модел  који се користи у процесу извјештавања.

Прикупљање наведених података у претприступним земљама, међу којима је Босна и Херцеговина, те извјештавање EFSA-e, спадају међу главне циљеве „Претприступног програма 2019-2021“ финансираног од стране Европске комисије.

Аналитички подаци добијени кроз мониторинге резидуа пестицида и ветеринарско-медицинских производа представљају научни основ који је потребан за процјену ризика и доношење одлука у процесу управљања ризицима поријеклом из хране на националном и европском нивоу. Хармонизација података омогућава успоредбу ситуације у области безбједности хране у различитим земљама, праћење трендова на националном и европском нивоу, те предузимање одговарајућих мјера контроле и заштите потрошача од специфичних ризика поријеклом из хране.

Аналитички подаци који се односе на Босну и Херцеговину доступни су на сљедећим линковима: