Конференција ONE – Health, Environment, Society 2022

Прехрамбени системи налазе се на раскршћу многих изазова са којима се данас суочавамо – од борбе против климатских промјена, преко заустављања губитака до редуцирања отпада од хране.

Као што је дефинисано циљевима за одрживу будућност, који су у центру Развојних циљева УН-а и „Green Deal-a“ Европске комисије, суочавање са наведеним изазовима захтијева хитну акцију. У сарадњи са другим агенцијама ЕУ, земљама чланицама и међународним партнерима, Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) опредијељена је за подршку остваривању циљева УН-а и Европске комисије.

Како ће се у предстојећем периоду наука развијати и одговорити наведеним изазовима? Све је више доказа да су здравље људи, животиња и околиша неодвојиви, што значи да се процјена ризика као наука не може ограничити на безбједност хране и хране за животиње. Потребно је сагледати ширу перспективу и окренути се приступу „једно здравље – један околиш“.

Због тога је научни програм конференције „ОNЕ Health, Environment, Society 2022“, која ће бити одржана у Бриселу и онлајн од 21.-24. јуна 2022. године, обликован у сарадњи са Европским центром за превенцију и контролу болести (ECDC), Европском агенцијом за хемикалије (ECHA), Европском агенцијом за околиш (EEA), Европском агенцијом за лијекове (EMA) и Заједничким истраживачким центром Европске комисије (JRC).

Земље чланице ЕУ, интернационални партнери EFSA и научници такође ће бити позвани да се укључе у развој научног програма конференције.

Окупљањем научника из различитих научних области и с разноликом експертизом, конференција представља веома значајну прилику за размјену знања и учешће у главној дебати, односно адресирању кључних тема за политичку агенду ЕУ.

У складу са принципом одрживости, конференција ће бити одржана у хибридном формату, који ће омогућити учешће на даљину и широк досег.

Кључне теме и циљеви:

  • Разматрање безбједности хране и хране за животиње кроз ширу перспективу одрживости,
  • Истраживање могућег развоја научне процјене ризика,
  • Осврт на стратешке циљеве за будућност и смјернице за регулаторну науку,
  • Допринос остваривању циљева нових политика, као што је „EU Green Deal“, те стратегијама за њихову имплементацију.

Кључни датуми:

  • мај/јуни 2021. – објава позива за сажетке усмених и постер презентација.
  • септембар 2021. – рок за достављање сажетака.
  • јануар 2022. – почетак регистрације.
  • 21.-24. јуни 2022. –  термин конференције.

Више информација на https://www.one2022.eu/.