Одржана „Радионица о спремности за управљање кризним ситуацијама у области хране и хране за животиње“

У организацији Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) у Сарајеву је 26. и 27. јуна 2024. године одржана „Радионица о спремности за управљање кризним ситуацијама у области хране и хране за животиње“.

Радионица је организована с циљем унапређења капацитета за одговор у кризним ситуацијама у области хране и хране за животиње у земљама у процесу приступања Европској унији, посебно у дијелу процјене ризика и комуникације ризика, које су у надлежности ЕFSА.

Службеници из надлежних институција земаља у процесу приступања Европској унији имали су прилику стећи сазнања о концептима управљања кризним ситуацијама, укључујући процедуре које примјењује ЕFSА.

На радионици су учествовали службеници који раде на пословима процјене ризика, управљања ризицима и комуникације ризика из Босне и Херцеговине, Албаније, Црне Горе, Косова, Сјеверне Македоније, Србије и Турске.

Кроз предавања и симулацијске вјежбе, експерти из земаља Европске уније појаснили су учесницима радионице процес планирања и одговора на кризну ситуацију узроковану биолошким опасностима у храни.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у својству контакт тачке ЕFSА за Босну и Херцеговину, пружила је техничку подршку организацији радионице.

Радионица је одржана у склопу Инструмента претприступне помоћи (IPA III), у дијелу који се односи на “Припремне мјере за учешће претприступних земаља у раду EFSA у периоду 2023-2026”. Очекивани резултати наведеног програма су ојачани капацитети претприступних земаља за процјену ризика и комуникацију ризика поријеклом из хране, те унапрјеђена сарадња, комуникација, видљивост и интеграција на националном, регионалном, европском и глобалном нивоу.