Одржан састанак о прикупљању података о зоонозама и узрочницима зооноза у БиХ

Сa циљем унапрјеђења процеса прикупљања података о зоонозама и узрочницима зооноза у Босни и Херцеговини,  у Мостару је  5. фебруара 2020. године одржан радни састанак којем су присуствовали представници Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Kанцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине, Института за јавно здравље Републике Српске и Одjељeња за здравство и остале услуге Брчко дистрикта.

На састанку је представљен Извјештај о зоонозама у Босни и Херцеговини за 2018. годину те Извјештај  о зоонозама у Европској унији за 2018. годину  (EU Summary Report on zoonoses, zoonotic agents and foodborne outbreaks in 2018) у које су уврштени и подаци из наше земље. Представници надлежних институција на састанку су информисани о извјештају и закључцима са 37. састанка Радне групе за зоонозе Европске агенције за безбједност  хране (European Food Safety Authority, EFSA). Разматране су могућности за унапрјеђење процеса прикупљања података о зоонозама и узрочницима зооноза у Босни и Херцеговини.

Учесници састанка упознати су и са кључним активностима које обухвата “Уговор о припремним мјерама за учешће корисница Инструмента претприступне помоћи (IPА) у активностима ЕFSА-е” који процес прикупљања података и извјештавања препознаје као један од значајних сегмената сарадње ЕFSА-е са свим претприступним земљама.