Повратна информација у вези сa кромпиром сa недопуштеним количинама кадмија

Надлежна инспекција према сједишту предузећа Маринада д.о.о., Варда бб, Мостар спровела је инспекцијски надзор на основу EU RASFF обавијести о одбијању пошиљке „био органског кромпира“ (произвођач: Маринада д.о.о., Варда бб, Мостар, БиХ; пошиљка/лот: 07/11/2022-К) са границе Републике Хрватске због недозвољене количине кадмијума.

У складу са повратном информацијом достављеном Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине 14. децембра 2022. године, кромпир који је био предмет надзора у тренутку надзора налази се на подручју Републике Хрватске, одакле ће бити извршен поврат у мјесто производње у Босни и Херцеговини.

Све доступне информације Агенција је, одмах по пријему, упутила на даље поступање надлежним инспекцијским органима.

Више информација о одбијању са границе органског кромпира поријеклом из Босне и Херцеговине прочитајте у информацији Агенције, која је доступна на сљедећем линку.