Поднесени захтјеви за регистрацију производа „Крајишки омач“ и „Крајишка трахана“ ознаком “гарантовано традиционални специјалитет”

Удружење произвођача „Стари-нови окус“, које дјелује при Обртничкој комори Унско-санског кантона, поднијело је захтјеве за регистрацију производа „Крајишки омач“ и „Крајишка трахана“ ознаком “гарантовано традиционални специјалитет”.

Обавијести о захтјевима за регистрацију наведених производа ознаком “гарантовано традиционални специјалитет” објављене су у „Службеном гласнику БиХ“, број 20/23 од 24. марта 2023. године, а произвођачке спецификације доступне су на званичном веб сајту Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине:

Сходно Правилнику о системима квалитета за прехрамбене производе (“Службени гласник БиХ”, број 90/18), образложени приговор на објављени захтјев може се поднијети у року од два мјесеца рачунајући од дана објављивања садржаја захтјева у “Службеном гласнику БиХ”.

Тренутно је, у складу са одредбама Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе, регистровано пет производа, и то три производа ознаком географског поријекла („Невесињски кромпир“ „Височка печеница“ и „Ливањски сир“) и два ознаком поријекла („Ливањски изворни сир“ и „Дрварски мућени пекмез од дрењина“).

Више информација о процедури регистрације ознака поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета можете пронаћи овдје.