Без ГМО

Смјернице за утврђивање процеса производње и обиљежавања хране произведене без генетички модификованих организама (ГМО) настале су као резултат састанка министара одговорних за пољопривреду у ширем региону Дунава, који је на иницијативу Министарства пољопривреде и животне средине Републике Словеније и Дунав соја иницијативе одржан 23. августа 2013. године у Моравским Топлицама, а на којем се разговарало о импликацијама регионалне сарадње за протеинску сигурност у Дунавском региону. Министри су потписали заједничку декларацију у којој су се, између осталог, сагласили да треба „нагласити слободу избора потрошача успостављањем транспарентног интернационалног стандарда за праћење производње, контролу и систем цертификовања обиљежавања производа као производа без ГМО-а (GMO-free), за производе на бази биљака, прерађевине и производе животињског поријекла“.

Тим из Савезне агенције за животну средину из Аустрије (Umweltbundesamta), у блиској сарадњи са Њемачком организацијом за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) и Дунав соја иницијативом, био је одговоран за координацију и предсједавање партиципативног стручног процеса успостављања стандарда за обиљежавање прехрамбених производа без ГМО-а, као и повезаног система контроле за Дунавски регион.

Уз подршку ГИЗ-овог пројекта, чији је циљ јачање економске, еколошке и социјално одрживе производње соје без ГМО-а у одабраним подручјима Дунавског региона, основана је Техничка радна група Босне и Херцеговине за преглед и разматрање предложеног обиљежавања хране произведене без ГМО-а и контроле производње без ГМО-а засноване на ризику. У Техничкој радној групи били су представници: Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Савјета за ГМО Босне и Херцеговине.

Финални текстови смјерница под називом:

  • Стандард о утврђивању процеса производње и обиљежавање хране произведене без генетички модификованих организама (ГМО),
  • Стандард за контролу производње без генетички модификованих организама (ГМО) засноване на ризику

достављени су земљама Дунавског региона с циљем примјене, нарочито земљама које још немају своје националне приступе за обиљежавање и контролу производа без ГМО-а.

Све остале европске земље које су заинтересоване за успостављање система обиљежавања и контроле производа без ГМО-а позване су да користе ове финалне текстове смјерница.

  • Смјернице за утвђивање процеса производње и обиљежавања хране произведене без генетички модификованих организама (ГМО), доступне на слиједећем линку
  • Смјернице за контролу производње без генетички модификованих организама (ГМО) засноване на ризику, доступне на слиједећем линку

У циљу информисања заинтересованих страна чинимо Вам доступним: