Природне минералне, природне изворске и стоне воде

Природна минерална вода и природна изворска вода

На основу члана 37. Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, бр. 26/10 и 32/12), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је објавила Листу признатих природних минералних вода и природних изворских вода у Босни и Херцеговини која је објављена у „Службени гласник БиХ“, број 21/22 дана 12.04.2022. године.

Листу признатих природних минералних вода и природних изворских вода у Босни и Херцеговини можете преузети на овом linku.

Стона вода

На основу члана 19. став (3) Правилника о стоним водама („Службени гласник БиХ“, бр. 40/10 и 43/10), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је објавила Листу стоних вода у Босни и Херцеговини која је објављена у „Службени гласник БиХ“, број 21/22 дана 12.04.2022. године.

Листу стоних вода у Босни и Херцеговини можете преузети на овом linku.

Поступак признавања

У циљу имплементације Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, бр. 26/10 и 32/12), а како би се субјекти у пословању с храном на најбољи начин упознали са поступком признавања природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, донијела је Упутство о поступку признавања природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, које можете преузети на овом linku.

Образац захтјева за признавање природне минералне, природне изворске воде, можете преузети на овом linku.

Образац за упис у регистар стоних вода, можете преузети на овом linku.

У поступку по захтјеву, подносилац је обавезан уплатити административну таксу. Начин попуњавања уплатница прописан је Упутством о попуњавању уплатнице за уплату административне таксе у поступку признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, који можете преузети на овом linku.