Свјетски дан безбједности хране

Уз слоган “Безбједнија храна, боље здравље”, 7. јуна широм свијета обиљежава се као Свјетски дан безбједности хране. Безбједна храна један је од најважнијих фактора доброг здравља. Према процјенама Свјетске здравствене организације (WHО), на годишњем нивоу сваки десети становник Земље суочава се са обољењима чији је узрок или пут преноса храна. Небезједна храна утиче и на друге здравствене проблеме, као што су поремећај раста и развоја, недостатак микронутријената, незаразне, заразне и менталне болести. Подстицање мјера превенције, детекције и управљања ризицима поријеклом из хране те побољшање здравља људи кључни су циљеви Свјетског дана безбједности хране.

У поводу Свјетског дана безбједности хране, а с циљем унапрјеђења здравља, WHО позива на трансформацију прехрамбених система. WHО је упутила апел доносиоцима одлука, практичарима и инвеститорима да преусмјере своје активности да би се повећала одржива производња и конзумација безбједне хране. Усвајање адекватних политика развоја пољопривреде, хране, трговине и индустрије које ће промовисати безбједност хране предуслов је за омогућавање доступности безбједне и здраве прехране свима.

Иако је безбједност хране примарна одговорност субјеката у пословању са храном, сарадња у коју ће бити укључена друштва, владе и пословна заједница на глобалном, националном, регионалном и локалном нивоу представља кључни предуслов за доступност безбједне хране на одржив начин.

Како би унаприједила безбједност и квалитет хране у Босни и Херцеговини, поред редовних законом прописаних активности, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз подршку Европске комисије, спроводи IPA Тwinning пројекaт “Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању с правном стечевином ЕУ у сектору безбједности хране” чија финансијска вриједност износи 1,5 милиона евра. У склопу пројекта бит ће унапрјеђени веома значајни сегменти сектора безбједности хране, као што су усаглашавање прописа о храни са правном стечевином ЕУ, капацитети надлежних органа и субјеката у пословању са храном за имплементацију прописа и стандарда ЕУ у области хигијене хране и службених контрола хране, систем регистрације ознака поријекла, географског поријекла и гарантовано тредиционалног специјалитета и процјена ризика.