Техничка радионица о кориштењу секвенцирања цијелога генома (WGS) у управљању безбједношћу хране

У периоду од 18. – 20.04.2023. године, Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (FАО) организовала је, у свом сједишту у Риму, ”Техничку радионицу о кориштењу секвенцирања цијелога генома (WGS) у управљању безбједношћу хране”, позивајући професионалце из владиног сектора из земаља у развоју на разговор о стварним потребама и практичним примјенама технологије за побољшање безбједности хране. Предавања су одржали ангажовани експерти FАО, институција САД, Канаде, Данске и Сингапура, као подршку разумијевању кориштења WGS у управљању безбједношћу хране, предностима, недостацима и изазовима за земље са ограниченим капацитетима и ресурсима.

Учествовали су представници надлежних органа сљедећих земаља: БиХ, Ирак, Монголија, Гана, Малезија, Мексико, Лаос.

Представници БиХ: Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, Институт за јавно здравство РС, Ветеринарски факултет, УНСА.

Позадина

Секвенцирање цијелог генома (WGS), познато и као тзв. ‘’секвенцирање нове генерације’’ (NGS), један је од нових лабораторијских алата који открива комплетан ДНК састав организма. Једноставност, прецизност, брзина и флексибилност WGS пружају предности у односу на вишеструке комбиноване, традиционалне методологије.

Технологија секвенцирања цијелог генома (WGS) има потенцијал да игра значајну улогу у подручју безбједности хране. Међутим, у многим земљама у развоју, ниво разумијевања користи и импликација употребе WGS у области безбједности хране је низак.

У мају 2016. године, Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (FАО) организовала је глобални технички састанак о утицају WGS на управљање безбједношћу хране. FАО је такође објавио први технички документ под називом, ”Примјена WGS у управљању безбједношћу хране”, у истом мјесецу, како би пружио боље разумијевање техничких питања са конкретним студијама случаја за надлежне органе за безбједност хране, посебно за оне у земљама ниског и средњег дохотка (LMICs). Као наставак, рецензирани чланак, “Улагање у безбједност хране за земље у развоју: могућности и изазови у примјени секвенцирања цијелог генома за управљање безбједношћу хране”, објављен је у часопису о патогенима и болестима које се преносе храном 2019. године, а чланак је сажео потенцијалне баријере за земље у развоју да практично интегришу технологију у своје свакодневно управљање безбједношћу хране (Investing in Food Safety for Developing Countries: Opportunities and Challenges in Applying Whole-Genome Sequencing for Food Safety Management, Foodborne Pathogens and Disease — 2019, Volume 16, Issue 7, pp. 463-473).

Глобална пандемија Covid-19 изненада је и драстично промијенила контекст, свугдје у свијету, у погледу употребе геномског секвенцирања и његове користи за прецизно откривање, квантифицирање и анализу микроорганизама. Многи људи, укључујући ширу јавност и креаторе политика, упознали су се с појмовима као што су геном, PCR, варијанте, секвенцирање и тако даље, и стога је FАО објавио чланак о потенцијалним могућностима употребе WGS у безбједности хране, ”Свијетла страна пандемије: Секвенцирање цијелога генома и безбједност хране” (A Silver Lining of the Pandemic: Whole-Genome Sequencing and Food Safety, https://www.fao.org/3/cb5489en/cb5489en.pdf).

Улога FАО је да информише све чланице о најновијим научним достигнућима у прехрамбеном и пољопривредном сектору и пружи техничку помоћ онима којима је потребна. FАО је у сарадњи са Свјетском здравственом организацијом (WHО) објавио неколико техничких радова и сазвао састанке и међународне конференције о WGS, примјени и утјецају WGS на управљање безбједношћу хране. Такође подржава непрофитне техничке иницијативе које раде на WGS и безбједности хране, као што су Global Microbial Identifier i PulseNet International  и олакшава неформалну мрежу земаља у развоју за размјену информација, знања и искуства у кориштењу WGS за управљање безбједношћу хране.

Документи од значаја

Investing in food safety for developing countries: Opportunities and challenges in applying Whole Genome-Sequencing for food safety management, Peer-reviewed article, Foodborne Pathogens and Disease

Whole Genome Sequencing (WGS) for food safety, Highlights, the Food Safety and Quality Unit’s Newsletter

Report of the INFOSAN meeting on regional perspectives of food science (presentation): New science for food safety: supporting food chain transparency for improved health

Meeting Report: Application of genome sequencing for sustainable agriculture and food security; Side event of the 25th Session of the Committee on Agriculture (COAG)

Meeting Report Side Event on Whole Genome Sequencing (WGS) and Food Safety Joint FAO/WHO/OIE side event of the 39th Codex Alimentarius Commission, FAO Headquarters, Rome, Italy

Final Meeting Report: Technical Meeting on the impact of Whole Genome Sequencing (WGS) on food safety management: within a One Health approach

Workshop proceedings: Drafting the technical paper on Applications of Whole Genome Sequencing (WGS) for Food safety Management; FAO in collaboration with WHO

Technical background paper: Applications of Whole Genome Sequencing (WGS) in food safety management