Агенција за безбједност хране БиХ примјер добре праксе успостављања и развоја система финансијског управљања и контроле

Резултати успостављања система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине представљени су на радионици одржаној 16. фебруара 2017. године у Сарајеву, а као примјер добре праксе успостављања и развоја система финансијског управљања и контроле представљен је модел овог система у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Радионица је одржана у организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине (ЦХЈ МФиТ БиХ), а резултат је договора руководстава ЦХЈ МФиТ БиХ и Уреда за ревизију институција БиХ о јачању институционалне сарадње како би се и кроз размјену искустава унаприједио систем контрола и управљања буџетским средствима.

ЦХЈ МФиТ БиХ, у складу са Законом о финансирању институција БиХ, креирала је модел и смјернице за систем финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине, а на споменутој радионици ревизорима Уреда за ревизију институција БиХ представници ЦХЈ МФиТ БиХ презентовали су резултате успостављања система финансијског управљања и контроле у свим институцијама Босне и Херцеговине.