EFSA: У поводу Међународне године здравља биља покренут специјализовани веб сајт

Биљке које чине око 80 процената наше исхране изложене су деjству различитих штетника. Према процјенама Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (United Nations Food and Agriculture Organization, UN FAO), на годишњем нивоу пропане око 40% усјева. Милиони људи због тога пате од глади, а истовремено настаје велика штета за пољопривреду и околиш. Фактори као што су климатске промјене, глобализација трговине и експанзија туризма доприносе повећању ризика од нових биљних штеточина и оштећења усјева, вртова и паркова.

Имајући у виду напријед наведено, Уједињене нације су 2020. годину прогласиле Међународном годином здравља биља. Циљ је подизање свијести јавности о томе како заштита биља може допринијети рјешавању проблема глади, смањењу сиромаштва, заштити околиша, економском развоју те реализацији УН-ових Миленијумских развојних циљева (Millennium Development Goals, MDGs).

Како би допринијела обиљежавању Међународне године здравља биља, Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority,  EFSA) покренула је специјализовани веб сајт путем којег ће промовисати активности које спроводи заједно са својим партнерима, а које се односе на сузбијање биљних штеточина и заштиту култивисаног и дивљег биља у Европи.

Веб сајт ЕFSA-е посвећен Међународној години здравља биља доступaн је путем сљедећег линка:

https://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health