EFSA: Позив кандидатима за приправнички стаж

Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) објавила је позив за приправнички стаж на који могу да се пријаве кандидати са завршеним преддипломским студијем који су заинтересовани за стјецање радног искуства и знања у различитим областима рада ове институције. Позив је отворен и за кандидате из земаља у процесу приступања ЕУ, међу којима је Босна и Херцеговина. Приправнички стаж врши се у сједишту ЕFSА-е у Парми, Италија.

Поступак пријаве на конкурс спроводи се електронским путем, а рок за пријаву је 1. јула 2019. године.

Кандидати требају да испуњавају сљедеће обавезне услове:

  • Завршен студиј у трајању од најмање три године до датума крајњег рока пријаве на натјечај;
  • Добро познавање енглеског језика (минимално Б2 према CEFR);
  • Да кандидат до сада није обављао стручну праксу у EFSA-и, био у радном односу сa EFSA-ом на било који начин или примао било какву врсте накнаде од EFSA-е;
  • Да кандидат карактерним особинама задовољава захтјеве послова у које ће бити укључен (нпр. потписана изјава о некажњавању).

Све потребне информације могу да се добију путем e-maila traineeships@efsa.europa.eu.

Детаљније информације и образац за пријаву доступни су на сљедећем линку.