EU RASFF информација: недозвољено стављање на тржиште супстанце жељезо оксид у додацима прехрани из Индије, дистрибуисано из Уједињеног краљевства, Литваније и Латвије

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF) обавијештена да је на тржиште Босне и Херцеговине испоручен додатак исхрани који у себи садржи недозвољену супстанцу жељезо оксид. Производ je поријеклом из Индије, а дистрибуисан je из Уједињеног краљевства, Литваније и Латвије. Обавијест се односи искључиво на производ са сљедећим подацима:

Назив на декларацији: Himalaya Liv. 52 Tabs. 100`s

Брeнд: HIMALAYA

Категорија производа: дијететска храна, додаци исхрани

Лот: 112103383 (30.09.2024.), 112102044 (30.06.2024.), 112202237 (30.06.2025), 112101471 (31.05.2024).

Извозник: Himalaya Wellness Latvia SIA, Elizabetes iela 11-10 RIGA LV-1010 Latvia

Увозник у Босну и Херцеговину: MEDIMPEX  d.o.o., Игманска 38, 71320 Вогошћа

Све расположиве информације о производу, шодно важећим прописима, достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено предузимање мјера и повратно извјештавање Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине.