FАО тренинг „Практични алати за припрему и процјену GI спецификација и израду плана интерне контроле“

Службеници Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине учествовали су на тренингу о практичним алатима за припрему и процјену GI спецификација и израду плана интерне контроле који је одржан 19. и 20. јула 2022. године на Јахорини. Тренинг је организован у склопу пројекта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FАО) под називом „Јачање административног система за управљање и подршку ознака заштите географског поријекла (ТCP/BIH/3801)“.

Током дводневног тренинга учесницима су презентовани практични алати и примјери за припрему и писање адекватне спецификације за успјешну и профитабилну ознаку географског поријекла, израду плана интерне контроле и спровођење ефикасне екстерне контроле.

За заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета које означавају производе, провјеру усаглашености са спецификацијом спроводи једно или више контролних тијела која дјелују као тијела за оцјењивање усуглашености за производе овлаштена од Савјета министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине мора одобрити план контроле који, на основу спецификације производа за заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета, израђује тијело за оцјењивање усаглашености.