ЗЕНОДО: Објављени резултати мониторинга резидуа пестицида и ветеринарско-медицинских производа у БиХ

27. јануара 2021.

Резултати Мониторинга резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. и 2018. годину, те резултати Мониторинга резидуа ветеринарско-медицинских производа и других супстанци код живих животиња и производа животињског поријекла у БиХ за 2018. годину објављени су на дигиталном репозиторију Зенодо (https://zenodo.org). Ради се о подацима које је Европска […]

Усвојен Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2019. годину

24. јула 2020.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 13. сједници одржаној 23. јула 2020. године усвојио Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2019. годину. У склопу Програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског […]

Објављена два извјештаја о кумулативној процјени ризика од резидуа пестицида у храни

14. маја 2020.

Ризик за потрошаче услијед изложености резидуама пестицида у храни тренутно се процјењује за сваку супстанцу појединачно. Међутим, многи пестициди имају сличан ефект и њихов утјецај на људско здравље може бити већи у комбинацији, него индивидуално. Стога је Европска агенција за безбједност хране (Еuropean Food Safety Authority, ЕFSА) развила методологију за спровођење кумулативне процјене ризика (Cumulative […]

Остаци пестицида у храни у ЕУ и БиХ у 2018. години

14. априла 2020.

Европска агенција za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) објавила је Извјештај о остацима пестицида у храни у Европској унији у 2018. години. Извјештај се заснива на подацима добијеним  у склопу службених националних контролних планова које спроводе државе чланице ЕУ, Исланд и Норвешка и укључује циљано и насумично узроковање. У 2018. години, од укупно […]

Извјештај о резидуама пестицида у храни у Еуропској унији

23. децембра 2014.

Европски ауторитет за безбједност хране (EFSA) је објавио трећи годишњи извјештај о резидуама пестицида. Извјештај даје преглед резидуа пестицида у храни у Европској унији у току 2009. године и процјењује изложеност потрошача тим резидуама кроз исхрану.