ФУЗИП: Обавијест о забрани увоза пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске

20. новембар 2023.

Федерална управа за инспекцијске послове (ФУЗИП) обавијестила је 17. новембра 2023. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине о забрани увоза пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину због утврђеног присуства пестицида хлорпирифоса (chlorpyrifos). Употреба наведеног пестицида забрањена је у пољопривредној производњи у Босни и Херцеговини, као и у земљама Европске […]

Од 184 узорка, два неодговарајућа/Програм контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2022. годину

19. септембар 2023.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине спровела је, у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским и општинским те инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ у 2022. години редовни годишњи Програм контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини. У склопу Програма контроле (мониторинга) резидуа пестицида у и на […]

IPA 2018 Twinning пројекат: Одржана експертска мисија о процјени ризика за хроничну изложеност резидуама пестицида

16. јун 2022.

Експертска мисија на којој су разматране и ревидиране процедуре које Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине спроводи при процјени ризика за хроничну изложеност резидуамa пестицида одржана је у периоду од 6.-10. јуна 2022. године у Мостару. На експертској мисији коју је предводио Алберто Мантовани (Институт за здравство, Италија) учестовали су службеници Сектора за научну […]

Смјернице за аналитичку контролу квалитета и поступке за валидацију метода за анализу резидуа пестицида у храни и храни за животиње

20. октобар 2021.

Са циљем пружања подршке лабораторијама укљученим у службену контролу резидуа пестицида у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини припремљен је превод „Смјерница за аналитичку контролу квалитета и поступке за валидацију метода за анализу резидуа пестицида у храни и храни за животиње“. Смјернице су засноване на документу Генералне дирекције за здравље и безбједност […]

Објављен Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла

10. август 2021.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 48/21 објављен је Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, који је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на 41. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине. Наведеним правилником одређују се највећи нивои резидуа пестицида (Maximum […]

Обавијест о повлачењу и опозиву производа због присуства етилен оксида

2. август 2021.

Пуномоћник друштва „Mars Wrigley’s Confectionery“ обавијестио је Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да је, због утврђеног присуства етилен оксида у адитиву који је кориштен у производњи, покренут поступак повлачења са тржишта Босне и Херцеговине сљедећих сладоледних производа: SNICKERS Xtra Ice bar, паковање од 66 g, најбоље употријебити до: 31.01.2023., LOT: 108E3DOE02; SNICKERS Xtra […]

Донесен Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла

28. јун 2021.

Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла донесен је, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, на 41. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 24. јуна 2021. године. Наведеним правилником одређују се највећи нивои резидуа пестицида (Maximum Residue Levels, MRL) у […]

ЗЕНОДО: Објављени резултати мониторинга резидуа пестицида и ветеринарско-медицинских производа у БиХ

27. јануар 2021.

Резултати Мониторинга резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. и 2018. годину, те резултати Мониторинга резидуа ветеринарско-медицинских производа и других супстанци код живих животиња и производа животињског поријекла у БиХ за 2018. годину објављени су на дигиталном репозиторију Зенодо (https://zenodo.org). Ради се о подацима које је Европска […]

Усвојен Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2019. годину

24. јул 2020.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 13. сједници одржаној 23. јула 2020. године усвојио Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2019. годину. У склопу Програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског […]

Објављена два извјештаја о кумулативној процјени ризика од резидуа пестицида у храни

14. мај 2020.

Ризик за потрошаче услијед изложености резидуама пестицида у храни тренутно се процјењује за сваку супстанцу појединачно. Међутим, многи пестициди имају сличан ефект и њихов утјецај на људско здравље може бити већи у комбинацији, него индивидуално. Стога је Европска агенција за безбједност хране (Еuropean Food Safety Authority, ЕFSА) развила методологију за спровођење кумулативне процјене ризика (Cumulative […]