Остаци пестицида у храни у ЕУ и БиХ у 2018. години

14. април 2020.

Европска агенција za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) објавила је Извјештај о остацима пестицида у храни у Европској унији у 2018. години. Извјештај се заснива на подацима добијеним  у склопу службених националних контролних планова које спроводе државе чланице ЕУ, Исланд и Норвешка и укључује циљано и насумично узроковање. У 2018. години, од укупно […]

Извјештај о резидуама пестицида у храни у Еуропској унији

23. децембар 2014.

Европски ауторитет за безбједност хране (EFSA) је објавио трећи годишњи извјештај о резидуама пестицида. Извјештај даје преглед резидуа пестицида у храни у Европској унији у току 2009. године и процјењује изложеност потрошача тим резидуама кроз исхрану.