Недекларисани глутен у „gluten free“ органској слаткој шалши поријеклом из Холандије

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), 31. октобра 2017. године обавијештена да је у Босну и Херцеговину испоручен производ „Амаизин слатка органска шалша“. Производ није у складу са одредбама члана 4. Правилника о саставу и означавању хране погодне за особе нетолерантне на глутен (“Службени гласник БиХ”, број 105/12).

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ:

Назив производа: Amaizin Salsa sweet organic / Амаизин слатка органска шалша

Категорија производа: супе, бујони, сосови и зачини

Паковање: стакленка

Тежина: 260g

Ознака „Најбоље употријебити до“: 31.12.2020.

Неусклађени лотови наведени у ЕU RASFF обавијести: 6×260г; ЛТ171428, Е174987;

Неусклађени лот наведен у дистрибуцијској листи за БиХ: ЛТ171285

Произвођач: Machandel B.V., Turfsteker 6, 8433 HT Haulerwijk, Netherlands

Испоручилац робе из Холандије: Do It B.V., Hermesweg 7, 3771 ND Barneweld, Netherlands

Увозник у БиХ: ЕCОN d.о.о., Есада Миџића 27, 71000 Сарајево

Утврђена опасност: недекласирани глутен

Ризик: озбиљан

Утјецај: на људско здравље

Аналитички резултат: 31 mg/kg – ppm; 71 ± 25 mg/kg – ppm

Максимални дозвољени ниво: 20 mg/kg – ppm

У аналитичком извјештају лабораторије из Холандије наведена је и неусклађеност лота L17220.001751M/1A.

У циљу прeдузимања мјера заштите здравља и интереса потрошача, Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражена и повратна информација о резултатима инспекцијске контроле.