Саопштење за јавност

Експертска мисија на тему „Контролни планови и службене контроле у области генетички модификованих организама“ завршена је данас у Сарајеву радионицом на којој су експерти Европске комисије представили учесницима легислативу ЕУ у наведеној области, националне контролне планове, те принципе за управљање ризиком у случају проналаска неодобрених ГМО на тржишту Европске уније.

 Радионицу је отворио доц.др.сци Сејад Мачкић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине који је упознао присутне да је легислатива Босне и Херцеговине у области ГМО усклађена са легислативом ЕУ, те да је у нашој земљи успостављен институционални оквир за контролу хране на евентуално присуство ГМО у храни и храни за животиње.

 „У циљу успостављања система контроле хране и хране за животиње на присуство генетички модификованих организама Агенција за безбједност хране БиХ је у сарадњи са надлежним институцијама у Босни и Херцеговини у протеклом периоду усагласила легислативу у области ГМО и омогућила овлашћивање лабораторија од стране Вијећа министара БиХ. Исто тако, кориштењем међународних пројеката, Агенција је осигурала значајна финансијска средства за опремање испитних лабораторија за вршење анализа на евентуално присуство ГМО у храни и храни за животиње и едукацију представника надлежних инспекцијских органа и лабораторија, те потписала Споразум са референтном лабораторијом за ГМО из Рима,“ нагласио је у свом излагању доц.др.сци Сејад Мачкић.

Циљ експертске мисије, која је уз подршку ТАIЕX-а одржана у периоду 20.-22.01.2015. године је унапређење знања у области службених контрола генетички модификованих организама са акцентом на планирање и имплементацију контролних планова, технике узорковања и интерпретацију резултата испитивања, те пружање информација надлежним органима у Босни и Херцеговини за провођење Закона о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09). У експертској мисији учествовали су представници надлежних органа БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, испитних лабораторија овлаштених за анализе присуства ГМО у храни и храни за животиње, те других заинтересованих страна.