Реализација закључка 67. сједнице Савјета министара БиХ

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине започела је консултације са надлежним институцијама Босне и Херцеговине, ентитета, Брчко дистрикта БиХ и кантона у циљу реализације закључка 67. сједнице Савјета министара БиХ одржане 1. аугуста 2016. године којим је задужена да у сарадњи са Управним одбором и Министарством спољне трговине и економских односа БиХ предложи документ којим би се отклонили недостаци при издавању цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског поријекла при извозу.

Наведени закључак донесен је након разматрања Информације Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о издавању цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског подријетла при извозу којом се жели системски унаприједити област издавања наведеног цертификата. Наиме, субјекти у пословању са храном при извозу хране неживотињског поријекла из Босне и Херцеговине суочавају се са одређеним проблемима у случају кад им надлежни органи земаља који врше службене контроле хране при увозу захтјевају да су здравствени цертификати издати и овјерени од стране надлежног органа у Босни и Херцеговини.

На радном састанку надлежних институција одржаном 20. септембра у Мостару размотрен је законски основ и тренутно стање у погледу издавања цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског поријекла при извозу, те предложене мјере које је потребно предузети како би се системски унаприједила област издавања цертификата о здравственој исправности који прате пошиљке хране неживотињског поријекла при извозу из Босне и Херцеговине.