Саопштење за јавност у поводу Свјетског дана права потрошача

Заштита здравља и интереса потрошача примарни је циљ свих активности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине. Прописи о храни које Агенција континуирано припрема у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, а досад их је донесено и објављено око 140, усмјерени су на заштиту интереса потрошача и осигуравају основ за информисање потрошача прије избора прехрамбених производа које ће конзумирати. Циљ ових прописа је спречавање нечеститих или обмањујућих поступака, патворења прехрамбених производа и свих других поступака који могу довести потрошача у заблуду.

Поред тога, Агенција, као контакт тачка међународних система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње, као што су РАСФФ ЕЦ и ИНФОСАН WХО/ФАО, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини континуирано и благовремено предузима мјере отклањања или минимизирања ризика поријеклом из хране у случају запримљених информација о здравствено неисправној храни на тржишту Босне и Херцеговине.

У циљу заштитите здравља потрошача у Босни и Херцеговини кроз утврђивање нивоа остатака пестицида и њихових метаболита у храни биљног поријекла, те провјере усклађености са прописима који одређују највеће нивое остатака (МРЛ) пестицида, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине и ове године, у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним и инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ, планира провести Програм контроле остатака пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини.

Свим потрошачима честитамо 15.3., Свјетски дан права потрошача, те им препоручујемо да се, у циљу превенције обољења која се преносе путем хране, при припреми, руковању и чувању хране придржавају препорука надлежних институција и да обрате пажњу на садржај декларације и органолептичка својства производа.