TAIEX експертска мисија о Панелима за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља

Са циљем развоја и унапрјеђења вјештина оцјењивача Панела за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала је експертску мисију која се одржава у периоду од 12. – 16. марта 2018. године у Мостару. Експертска мисија организована је у оквиру Инструмента за техничку помоћ и размјену информација Европске комисије (Technical Assistance and Information Exchange instrument, TAIEX). Експертску мисију води др.сци Каролина Бркић Бубола, водитељица акредитованог Панела, Институт за пољопривреду и туризам Пореч.

Поводом почетка експертске мисије, учесницима су се обратили мр.сци Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и проф.др.сци Марко Иванковић, директор Федералног агромедитеранског завода Мостар.

ooil db

ooil mi

ooil1

ooil2

ooil3

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 103. сједници одржаној 30. маја 2017. године, донио је Рјешење за овлашћивање службеног панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља у сврху службене контроле („Службени гласник БиХ“, број 50/17). На основу наведеног Рјешења, за службени панел Федералног агромедитеранског завода Мостар за органолептичку анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле овлаштено је 17 оцјењивача.

Службени панели спроводе анализе маслинових уља на тржишту ради провјере назначених података, за потребе службене контроле.

Захтјев за овлашћивање службених панела могу поднијети правна лица које имају лабораторију акредитовану према норми BAS EN ISO/IEC 17025 за спровођење анализа маслиновог уља сходно одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља, те која располажу радним простором, неопходном опремом, вођом панела и органолептичким оцјењивачима који испуњавају услове Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14).

Дневни ред експертске мисије можете погледати и преузети овдје.