СМ БиХ: Сагласност за спровођење истраживања о прехрамбеним навикама дјеце у Босни и Херцеговини

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 114. сједници одржаној 12. септембра 2017. године дао сагласност Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, да сходно методологији Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА), организује и спроведе истраживање о прехрамбеним навикама дјеце у Босни и Херцеговини у периоду од 2018.-2023. године.

Сагласност Савјета министара БиХ била је предуслов да Агенција за безбједност хране БиХ припреми потребну документацију и пријави се на тендер ЕFSА-е до 13. октобра 2017. године.

Истраживање би обухватило три добне групе дјеце узраста од три мјесеца до девет година и спроводило би се у складу са методологијом ЕFSА-е о начину прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама дјеце. Униформност прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама становништва опћенито, а посебно дјеце, кључна је за размјену и кориштење података између земаља које учествују у истраживању и ЕFSА-е.

Прехрамбене навике становништва дају детаљну слику конзумирања поједине хране по добним групама становника за одређену земљу или подручје. Босна и Херцеговина досад није спроводила истраживања прехрамбених навика дјеце, те ови подаци недостају у бази података за процјену ризика.

Агенција је почетком 2017. године, у сарадњи са партнерским институцијама у Босни и Херцеговини, започела спровођење истраживања прехрамбених навика одрасле популације, које ЕFSА финансира средствима у износу од 100.000 евра.