Јавни конкурс ЕFSА: Вишегодишње вјежбе приправности за кризе у области безбједности хране и хране за животиње у земљама у процесу приступања ЕУ

19. децембар 2023.

Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА) редовно организује вјежбе приправности за кризе и спроводи активности усмјерене на припрему одговора на могуће кризне ситуације. С обзиром да се криза не може ограничити на териториј Европске уније, веома је значајно укључити земље у процесу приступања ЕУ у вјежбе приправности. Инструмент претприступне помоћи (IPА) пружа финансијску и техничку […]

Потписани Споразуми о сарадњи Агенције за безбједност хране БиХ, Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ и Агенције за антидопинг контролу БиХ

14. децембар 2023.

Споразуми о научно-истраживачкој и стручној сарадњи Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине и Агенције за антидопинг контролу Босне и Херцеговине потписани су данас у Мостару. Потписивање ових споразума омогућује унапрјеђење сарадње три институције Босне и Херцеговине које, кроз свој рад и специфичне надлежности, дијеле заједничку […]

Прва сједница новог сазива Савјета за генетички модификоване организме Босне и Херцеговине

14. децембар 2023.

Прва сједница новог сазива Савјета за генетички модификоване организме Босне и Херцеговине, који је именован Одлуком о именовању чланова Савјета за генетички модификоване организме („Службени гласник БиХ“ бр. 82/23), одржана је 11. децембра 2023. године у Мостару. Сходно одредбама Закона о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09), Савјет за ГМО обавља сљедеће послове: […]

Студенти Свеучилишта/Универзитета „Витез“ посјетили Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине

1. децембар 2023.

Студенти Свеучилишта/Универзитета „Витез“ који похађају студијски програм „Санитарни инжињеринг“ посјетили су 1. децембра 2023. године, у склопу практичне наставе, Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине. Службенице Агенције проф.др. Катица Арар, Весна Самарџић и Лидија Николић, упознале су студенте са основним дјелатностима и надлежностима Агенције, укључујући иницирање и израду прописа о храни, прикупљање научних и […]

ЕU RASFF: Обавијест о неуклађености пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске

28. новембар 2023.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), као и од стране надлежних инспекцијских органа у Босни и Херцеговини, обавијештена о неусклађености пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске са важећим прописима у Босни и Херцеговини. Службеним контролама приликом увоза наведене пошиљке које је […]

Конституирајућа сједница новог сазива Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини

21. новембар 2023.

Конституирајућа сједница новог сазива Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини одржана је 20. новембра 2023. године у Мостару. На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине донио је на […]