Омогућен наставак извоза природних минералних и природних изворских вода из Босне и Херцеговине на тржиште Републике Хрватске

20. децембра 2019.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине пружила је сву потребну техничку подршку произвођачима природних минералних и природних изворских вода произведених у Босни и Херцеговини са циљем наставка извоза на тржиште Републике Хрватске. Наиме, у Републици Хрватској ступио је на снагу Закон о пољопривреди („Народне новине“, број 118/18), којим је прописано да произвођачи природних минералних […]

Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде

26. маја 2016.

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз техничку подршку Европске комисије, у Сарајеву је 20. маја 2016. године одржана „ТАIEX Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде.“ На Радионици је учествовало 58 представника државних, ентитетских, кантоналних и институција Брчко дистрикта БиХ, те субјеката у пословању […]

Експертска ТАIEX мисија на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“

25. маја 2016.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), организовала одржавање Експертске мисије на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“, од 17.-19.05.2016. године у Мостару. Организација одржавања мисије је имала за циљ јачање капацитета […]