Објављена Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини

13. фебруар 2024.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 11/24 од 13. фебруара 2024. године објављена је Листа признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини. На Листи признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини налази се укупно 76 вода, од чега су 34 природне […]

Објављена Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини

13. јануар 2023.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 1/23 од 6. јануара 2023. године објављена је Листа признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини. Поступак признавања спроводи Комисија за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, коју именује Савјет министара Босне и […]

Омогућен наставак извоза природних минералних и природних изворских вода из Босне и Херцеговине на тржиште Републике Хрватске

20. децембар 2019.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине пружила је сву потребну техничку подршку произвођачима природних минералних и природних изворских вода произведених у Босни и Херцеговини са циљем наставка извоза на тржиште Републике Хрватске. Наиме, у Републици Хрватској ступио је на снагу Закон о пољопривреди („Народне новине“, број 118/18), којим је прописано да произвођачи природних минералних […]

Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде

26. мај 2016.

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз техничку подршку Европске комисије, у Сарајеву је 20. маја 2016. године одржана „ТАIEX Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде.“ На Радионици је учествовало 58 представника државних, ентитетских, кантоналних и институција Брчко дистрикта БиХ, те субјеката у пословању […]

Експертска ТАIEX мисија на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“

25. мај 2016.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), организовала одржавање Експертске мисије на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“, од 17.-19.05.2016. године у Мостару. Организација одржавања мисије је имала за циљ јачање капацитета […]