Омогућен наставак извоза природних минералних и природних изворских вода из Босне и Херцеговине на тржиште Републике Хрватске

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине пружила је сву потребну техничку подршку произвођачима природних минералних и природних изворских вода произведених у Босни и Херцеговини са циљем наставка извоза на тржиште Републике Хрватске.

Наиме, у Републици Хрватској ступио је на снагу Закон о пољопривреди („Народне новине“, број 118/18), којим је прописано да произвођачи природних минералних и природних изворских вода које се црпе из тла трећих земаља, а за које је проведен поступак признавања у Републици Хрватској и издано рјешење о признавању, имају обавезу да надлежном Министарству пољопривреде Републике Хрватске доставе потврду коју је издао надлежни орган државе у којој се вода црпи, а којом се потврђује да вода испуњава захтјеве важећег правилника којим су прописани захтјеви за природне минералне и природне изворске воде, као и да се редовно провјерава примјена прописа.

Агенција је, у сарадњи са Комисијом за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, спровела процедуру обраде захтјева, припремила и донијела одговарајуће потврде за природну минералну воду „Сарајевски кисељак“, природну изворску воду „Невра“ и природну изворску воду „Леда”.

Потврде које омогућавају наставак извоза на тржиште Републике Хрватске уручене су произвођачима природних минералних и природних изворских вода од стране др.сци. Џемила Хајрића, директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на састанку који је одржан 20. децембра 2019. године у Мостару. Састанку су такође присуствовали представници Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине.