Обавијест о објави Одлуке о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи у „Службеном гласнику БиХ“

Одлука о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи, коју је на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине донио Савјет министара Босне и Херцеговине, објављена је у „Службеном гласнику БиХ“, број 48/15 од 16.6.2015. године.

Одлуком се прописују правила о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи које се спроводе на улазним мјестима,због постојања ризика од контаминираности афлатоксинима, те прописују обавезе субјеката у пословању са храном.

Имајући у виду одредбе Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње, те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, број 5/13) којима је прописано да Босна и Херцеговина ради организације пооштреног нивоа контроле треба од субјеката у пословању са храном, који су одговорни за пошиљке, захтијевати да о пристизању и природи таквих пошиљки унапријед обавјештавају, у оквиру Одлуке је донесен и модел обрасца Заједничког улазног документа (ЗУД). Такође, ради обезбјеђивања одређеног нивоа једнообразности, узимајући у обзир пооштрен ниво службених контрола, Одлуком је предвиђено да контроле обухваћају преглед документације, идентификацијски и физички преглед, односно лабораторијске анализе пошиљки, примјењујући јасно дефинисан програм сљедивости.

За надзор над примјеном Одлуке надлежни су инспекцијски органи утврђени чланом 4. Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње, те прописа о здрављу и добробити животиња, а примјена Одлуке не доводи у питање примјену осталих прописа о храни при увозу који су на снази у Босни и Херцеговини.