Програми, планови и извјештаји

ВрстаНаслов
програмПрограм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2020. годину
програмПрограм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2019. годину
програмПрограм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2018. годину
програмПрограм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2017. годину
програмПрограм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2016. годину
плановиСредњорочни план рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период 2020.-2022. година
плановиСредњорочни план рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период 2019.-2021. година
плановиСредњорочни план рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период 2018.-2020. година
плановиПлан заштите и спашавања од природних и других несрећа
плановиПлан интегритета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
плановиОдлука о измјени и допуни Плана интегритета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
плановиПлан енергетске ефикасности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
плановиПлан борбе против корупције у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине 2016.-2017. године
плановиЕтички кодекс државних службеника и запосленика Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
плановиБуџет Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2019. годину
плановиБуџет Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2018. годину
плановиОдлука о усвајању и спровођењу Плана интегритета у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине

План интегритета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
извјештајиИзвјештај о раду Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2018. годину
извјештајиИзвјештај о раду Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2017. годину
извјештајиИзвјештај о раду Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2016. годину
извјештајиИзвјештај о обављеној финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2019. годину
извјештајиИзвјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2018. годину
извјештајиИзвјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2017. годину
извјештајиИзвјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2016. годину
извјештајиИзвјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2015. годину
извјештајиИзвјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2014. годину
извјештајиИзвјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2013. годину
извјештајиИзвјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2012. годину
извјештајиГодишњи извјештај о извршењу буџета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2018. годину
извјештајиГодишњи извјештај о извршењу буџета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2017. годину
извјештајиГодишњи извјештај о извршењу буџета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2016. годину
извјештајиГодишњи извјештај о извршењу буџета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2015. годину
извјештајиГодишњи извјештај о извршењу буџета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2019. годину
извјештајиГодишњи извјештај о извршењу буџета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период 01.01. – 31.12.2020. године
извјештајиГодишњи извјештај о извршењу буџета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период 01.01. – 31.12.2021. године