Обавијест о повлачењу и опозиву производа

24. фебруара 2016.

Током провјере евентуалног присуства на тржишту Босне и Херцеговине производа произвођача „Марс Инцорпоратед“, који су предмет повлачења у више земаља ЕУ и других земаља, а која је покренута од стране надлежних инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ на захтјев Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине од 23.2.2016. године, Агенција је као контакт тачка […]