Праћење резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини

21. јун 2016.

Како би се утврдио ниво резидуа пестицида у производима биљног поријекла на тржишту Босне и Херцеговине, провјерило да ли исти одговара важећим прописима, те предузеле одговарајуће мјере у циљу заштите здравља потрошача Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским, општинским, те инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ у периоду […]

Програм контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у БиХ за 2016. годину

29. фебруар 2016.

У циљу заштитите здравља потрошача у Босни и Херцеговини кроз утврђивање нивоа резидуа пестицида и њихових метаболита у храни биљног поријекла, те провјере усклађености са прописима који одређују максималне нивое резидуа (МРЛ) пестицида, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним и инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ, припрема Оперативни план […]

Обавијест о повлачењу и опозиву производа

24. фебруар 2016.

Током провјере евентуалног присуства на тржишту Босне и Херцеговине производа произвођача „Марс Инцорпоратед“, који су предмет повлачења у више земаља ЕУ и других земаља, а која је покренута од стране надлежних инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ на захтјев Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине од 23.2.2016. године, Агенција је као контакт тачка […]