ФУЗИП: Обавијест о забрани увоза пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске

20. новембар 2023.

Федерална управа за инспекцијске послове (ФУЗИП) обавијестила је 17. новембра 2023. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине о забрани увоза пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину због утврђеног присуства пестицида хлорпирифоса (chlorpyrifos). Употреба наведеног пестицида забрањена је у пољопривредној производњи у Босни и Херцеговини, као и у земљама Европске […]

ФУЗИП: Кромпир сa недозвољеном количином кадмијума уништен

30. децембар 2022.

Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине достављен је записник Федералне управе за инспекцијске послове (ФУЗИП) од 29. децембра 2022. године у којем се наводи да је „био органски кромпир“, предузећа „Маринада“ д.о.о. у количини од 24580kg у којем је утврђена недозвољена количина кадмијума уништен на депоу Општине Читлук. Уништавање је извршено од стране Ј.П. […]

Објављен Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла

10. август 2021.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 48/21 објављен је Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, који је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на 41. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине. Наведеним правилником одређују се највећи нивои резидуа пестицида (Maximum […]

ЗЕНОДО: Објављени резултати мониторинга резидуа пестицида и ветеринарско-медицинских производа у БиХ

27. јануар 2021.

Резултати Мониторинга резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. и 2018. годину, те резултати Мониторинга резидуа ветеринарско-медицинских производа и других супстанци код живих животиња и производа животињског поријекла у БиХ за 2018. годину објављени су на дигиталном репозиторију Зенодо (https://zenodo.org). Ради се о подацима које је Европска […]

Остаци пестицида у храни у ЕУ и БиХ у 2018. години

14. април 2020.

Европска агенција za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) објавила је Извјештај о остацима пестицида у храни у Европској унији у 2018. години. Извјештај се заснива на подацима добијеним  у склопу службених националних контролних планова које спроводе државе чланице ЕУ, Исланд и Норвешка и укључује циљано и насумично узроковање. У 2018. години, од укупно […]

Јачање капацитета за надзор и контролу резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла

12. октобар 2018.

Са циљем унапрјеђења система контроле резидуа пестицида у храни, у периоду од 8. – 12. октобра 2018. године, у Мостару, Сарајеву и Бања Луци је одржан циклус специјализованих тренинга под називом „Јачање капацитета за надзор и контролу резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла“. Тренинг је организовала Агенција за безбједност хране Босне […]

Резултати Програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. годину

12. јануар 2018.

Око 98% uзорака hране анализираниh u оквирu Програма конtроле резидуа песtиcида u и на hрани биљног поријекла u Босни и Херcеговини за 2017. годинu не садржи резидуe песtиcида или иh садржи u tраговима који сu u дозвољеним граниcама. Процјеном ризика утврђено је да је мало вјероватно да дуготрајна и краткотрајна изложеност утврђеним концентрацијама пестицида представља […]

Обука о изградњи капацитета за процјену ризика у области безбједности хране и хране за животиње и развоју базе података о хемијским контаминантима

30. јун 2017.

Обука на тему „Изградња капацитета за процјену ризика у области безбједности хране и хране за животиње и развоју базе података о хемијским контаминантима“ одржана је у склопу Пројекта развоја тржишне пољопривреде (FARMА II), у периоду од 20.- 22. јуна 2017. године у Мостару. Обука је била намијењена службеницима Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине који раде […]

СМ БиХ: Усвојен Извјештај о спроведеном програму праћења (мониторинга) резидуа пестицида у и на производима биљног поријекла у Босни и Херцеговини у 2016. години

30. децембар 2016.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 87. сједници одржаној 29. децембра 2016. године усвојио Извјештај о спроведеном програму праћења (мониторинга) резидуа пестицида у и на производима биљног поријекла у Босни и Херцеговини у 2016. години. Наведени мониторинг спровела је Агенција за безбједност хране Босне и […]

Одржана експертска мисија на тему „Лабораторијска анализа присуства пестицида и контаминаната у храни“

8. јул 2016.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са ТАIЕX-ом (Technical Assistance and Information Exchange), инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација, у периоду од 20.-24.06.2016. године у Мостару одржала експертску мисију на тему „Лабораторијска анализа присуства пестицида и контаминаната у храни“. Организација мисије је имала за циљ пружање помоћи надлежним […]