Обилазак лабораторија у оквиру ИПА пројекта

24. децембра 2014.

На основу одредби Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) и Правилника о условима које морају испуњавати овлаштени испитни лабораторији који проводе анализе хране и поступку овлашћивања лабораторија, а сукладно наставку активности Агенције за безбједност хране БиХ у процесу припреме за процес овлашћивања испитних лабораторија које проводе анализе хране и предмета који долазе у […]

Завршетак активности везано за обилазак лабораторија за контролу хране са експертом ЕЦ: ИПА програм ЕЦ „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства у области хране у Босни и Херцеговини“

24. децембра 2014.

Током периода 16.02.-18.02.2010. године извршен је обилазак још три лабораторије за контролу хране у БиХ које проводе анализе хране и предмета који долазе у непосредан контакт са храном у БиХ које су поднијеле захтјеве за овлашћивање у складу са Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) и Правилником о условима које морају испуњавати овлаштени […]

Наставак активности: IPA програм EC „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства у области хране у Босни и Херцеговини“, посјета лабораторији за контролу хране са експертом ЕЦ у периоду 08.02.-12.02.2010.

24. децембра 2014.

Током периода 08.02.-12.02.2010. године настављене су активности Агенције за безбједност хране БиХ везано за обилазак лабораторија које проводе анализе хране и предмета који долазе у непосредан контакт са храном у БиХ које су поднијеле захтјеве за овлашћивање у складу са Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) и Правилником о условима које морају испуњавати […]

Наставак активности: IPA програм EC „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства у области хране у Босни и Херцеговини“, посјета лабораторији за контролу хране са експертом ЕЦ у периоду 01.02.-05.02.2010

24. децембра 2014.

Сходно даљим активностима Агенције за безбједност хране БиХ у процесу припреме за процес овлашћивања испитних лабораторија које проводе анализе хране и предмета који долазе у непосредан контакт са храном, а на темељу захтјева за овлашћивање који су доставиле лабораторије за контролу хране у БиХ на основу одредби Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) […]

Припремни састанак везано за IPA пројекат: „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства у области хране у БиХ“ – подршка лабораторијама укљученим у контролу хране

24. децембра 2014.

У просторијама Агенције за безбједност хране БиХ дана 18.01.2010. године одржан је припремни састанак којем су присуствовали директор Агенције доц.др.сци. Сејад Мачкић, шеф одсјека доц.др.сци. Нихада Ахметовић и виши стручни сарадник Асија Лето, дипл.правник, као и Крyстиан Поплаwски вођа тима IPA пројекта „Подршка у припреми и проведби ЕУ законодавства из области хране у БиХ“ у […]

INFOSAN

23. децембра 2014.

Међународна мрежа ауторитета за сигурност хране (The International Food Safety Authorities Network, INFOSAN)