Експертска мисија на тему: „Контролни планови и службене контроле у области генетички модификованих организама“

20. јануара 2015.

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, кориштењем инструмента ТАИЕX, у Сарајеву је 20. јануара 2015. године почела експертска мисија на тему „Контролни планови и службене контроле у области генетички модификованих организама“. Сврха наведене мисије је увид у теоријске и практичне поступке службених контрола хране и хране за животиње на евентуално присуство генетички […]

Обавијест о захтјеву за стављање генетички модификоване хране за животиње први пута на тржиште Босне и Херцеговине

15. јануара 2015.

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12) обавјештавамо јавност да је дана 05.01.2015. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила […]

Обавијест о поднесеном поднесеном захтјеву за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

30. децембра 2014.

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12) овим путем обавјештавамо јавност да је дана 15.12.2014. године предузеће Пољо – […]