Објављен Правилник о измјенама и допуни правилника о нежељеним супстанцама у храни за животиње

23. септембра 2016.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 70/16 од 20. септембра 2016. године објављен је Правилник о измјенама и допуни правилника о нежељеним супстанцама у храни за животиње, којим су прописани посебни услови за хигијену хране за животиње, који се односе на нежељене супстанце у храни за животиње. Преузимањем одговарајућих Уредби ЕУ у легислативу Босне и Херцеговине, […]

Објављен Правилник о стављању ван снаге правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима

19. септембра 2016.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 67/16 од 9. септембра 2016. године објављен је Правилник о стављању ван снаге правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. Савјет министара Босне и Херцеговине је наведени правилник донио на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и […]