Два прописа о храни објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 84/19

8. јануар 2020.

Правилник о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људи и Правилник о измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа објављени су у „Службеном гласнику БиХ“, број 84/19 од 24. децембра 2019. године. Савјет министара Босне и Херцеговине донио је наведене прописе на 178. сједници на приједлог Агенције […]

Обавјештење о ступању на снагу Правилника о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа

19. децембар 2019.

Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број 82/19 од 17. децембра 2019. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику БиХ“. Правилником се прописују изглед и начин кориштења заштићеног знака […]

Донесена Одлука о именовању чланова Савјета за генетски модификоване организме

9. децембар 2019.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 178. сједници одржаној 13. новембра 2019. године, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, донио Одлуку о именовању чланова Савјета за генетски модификоване организме. Савјет за ГМО обавља сљедеће послове: даје мишљења о употреби ГМО-а у управним поступцима и другим поступцима по захтјеву надлежних органа, даје […]

Објављен Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималном нивоу резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла

5. април 2019.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 21/19 од 21. марта 2019. године објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималном нивоу резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла. Правилник је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Управе Босне и Херцеговине за заштиту […]

Објављен Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе

27. децембар 2018.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 90/18 од 18. децембра 2018. године објављен је Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе који је донесен на 157. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 7. новембра 2018. године, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне […]

Објављен Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни

7. децембар 2018.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 84/18 од 30. новембра 2018. године објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни који је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на приједлог Агенције за безбједност хране БиХ у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ. Детаљније информације о […]

Објављен Правилник о прехрамбеним адитивима

29. мај 2018.

У „Службеном гласнику БиХ“ број 33/18 од 22. маја 2018. године објављен је Правилник о прехрамбеним адитивима који је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 133. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине. Правилником се прописује дозвољеност употребе и […]

Донесен Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама (ГМО) и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО

13. септембар 2017.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 114. сједници донио Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама (ГМО) и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО. Правилником се прописује овлашћивање лабораторија за испитивање, контролу и праћење ГМО […]

Објављена исправка Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни

14. фебруар 2017.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 9/17 од 10. фебруара 2017. године објављена је исправка Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни. Текст исправке Правилника о измјенама и допунама правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни доступан је на званичној веб страници Агенције за безбједност […]

Три прописа о храни објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 79/16

24. октобар 2016.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 79/16 од 21. октобра 2016. године објављена су три прописа о храни које је, на приједлог Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, на 73. сједници одржаној 15. септембра 2016. године донијело Вијеће министара Босне и Херцеговине, и то Правилник […]