Обавијест о захтјеву за стављање генетички модификоване хране за животиње први пута на тржиште Босне и Херцеговине

15. јануара 2015.

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12) обавјештавамо јавност да је дана 05.01.2015. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила […]

EFSA

9. јануара 2015.

ЕВРОПСКИ АУТОРИТЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ (EFSA) Европска агенција за безбједност хране (EFSA) пружа неовисне научне савјете о ризицима повезанима с храном, односно о постојећим и новим ризицима повезанима с храном. Ти се савјети узимају у обзир приликом доношења европских прописа, правила и политика, чиме се помаже у заштити потрошача од ризика у прехрамбеном ланцу. У […]

Обавијест о поднесеном поднесеном захтјеву за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

30. децембра 2014.

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12) овим путем обавјештавамо јавност да је дана 15.12.2014. године предузеће Пољо – […]

EFSA објавила Извјештај о резидуама пестицида

23. децембра 2014.

Европски ауторитет за безбједност хране (EFSA) је објавио трећи годишњи извјештај о резидуама пестицида. Извјештај даје преглед резидуа пестицида у храни у Европској унији у току 2009. године и процјењује изложеност потрошача тим резидуама кроз исхрану.

Смјернице за тоталну дијетарну студију

23. децембра 2014.

Тотална дијетарна студија (Total Diet Study – TDS) може бити додатак традиционалном програму мониторинга, који је умјесто фокусирања на усклађеност, дизајниран за пружање основе за израчунавање дијетарне изложености становништва и процјену потенцијалног утицаја на јавно здравство.

Извјештај о резидуама пестицида у храни у Еуропској унији

23. децембра 2014.

Европски ауторитет за безбједност хране (EFSA) је објавио трећи годишњи извјештај о резидуама пестицида. Извјештај даје преглед резидуа пестицида у храни у Европској унији у току 2009. године и процјењује изложеност потрошача тим резидуама кроз исхрану.

EFSA објавила Извјештај о ризицима поријеклом из хране неживотињског поријекла

23. децембра 2014.

Научни одбор за биолошке опасности Европског ауторитета за безбједност хране (BIOHAZ) је објавио прву научну процјену ризика од патогена који могу контаминирати храну неживотињског поријекла. У научном мишљењу приказан је укупан број случајева обољења људи у епидемијама изазваним храном у периоду од 2007. до 2011. године са удјелима пријављених случајева обољења људи у земљама Европске […]

EFSA објавила оригиналне студије индустрије о аспартаму

23. децембра 2014.

Европском ауторитету за безбједност хране (EFSA) омогућен је приступ до више од 600 база података у циљу потпуне реевалуације употребе умјетног заслађивача аспартама. Завршетак реевалуације планиран је за септембар 2012. године. Потврђујући своју транспарентност, EFSA је објавила комплетан списак студија које су доступне јавности.