Конституирајућа сједница новог сазива Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини

21. новембар 2023.

Конституирајућа сједница новог сазива Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини одржана је 20. новембра 2023. године у Мостару. На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине донио је на […]

Омогућен наставак извоза природних минералних и природних изворских вода из Босне и Херцеговине на тржиште Републике Хрватске

20. децембар 2019.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине пружила је сву потребну техничку подршку произвођачима природних минералних и природних изворских вода произведених у Босни и Херцеговини са циљем наставка извоза на тржиште Републике Хрватске. Наиме, у Републици Хрватској ступио је на снагу Закон о пољопривреди („Народне новине“, број 118/18), којим је прописано да произвођачи природних минералних […]

Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде

26. мај 2016.

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз техничку подршку Европске комисије, у Сарајеву је 20. маја 2016. године одржана „ТАIEX Радионица о службеним контролама и програмима мониторинга воде за пиће и природне минералне воде.“ На Радионици је учествовало 58 представника државних, ентитетских, кантоналних и институција Брчко дистрикта БиХ, те субјеката у пословању […]

Експертска ТАIEX мисија на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“

25. мај 2016.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), организовала одржавање Експертске мисије на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“, од 17.-19.05.2016. године у Мостару. Организација одржавања мисије је имала за циљ јачање капацитета […]

Започето узорковање хране у оквиру „Плана праћења здравствене исправности воде за пиће, природних минералних, природних изворских и стоних вода, те воћа и поврћа за 2015. годину“

21. октобар 2015.

У циљу заштите здравља потрошача кроз процјену изложености потрошача и усклађености са важећом легислативом Босне и Херцеговине о нивоима резидуа пестицида у храни, те контаминантима у води за пиће из објеката јавног водоснабдијевања, природним минералним, природним изворским и стоним водама данас је започето узроковање хране у оквиру „Плана праћења здравствене исправности воде за пиће, природних […]

Усвојен Извјештај о спроведеном плану праћења здравствене исправности воде за пиће и хране/хране за животиње у поплављеним подручјима БиХ у 2014. години

29. јануар 2015.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара БиХ је данас на 121. сједници усвојио „Извјештај о спроведеном плану праћења здравствене исправности воде за пиће и хране/хране за животиње у поплављеним подручјима БиХ у 2014. години”. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, је закључком Савјета министара, задужена да, у сарадњи сa […]