Објављена Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини

13. фебруар 2024.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 11/24 од 13. фебруара 2024. године објављена је Листа признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини. На Листи признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини налази се укупно 76 вода, од чега су 34 природне […]

Прва сједница новог сазива Савјета за генетички модификоване организме Босне и Херцеговине

14. децембар 2023.

Прва сједница новог сазива Савјета за генетички модификоване организме Босне и Херцеговине, који је именован Одлуком о именовању чланова Савјета за генетички модификоване организме („Службени гласник БиХ“ бр. 82/23), одржана је 11. децембра 2023. године у Мостару. Сходно одредбама Закона о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09), Савјет за ГМО обавља сљедеће послове: […]

Објављена Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини

13. јануар 2023.

У „Службеном гласнику БиХ“, број 1/23 од 6. јануара 2023. године објављена је Листа признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини. Поступак признавања спроводи Комисија за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, коју именује Савјет министара Босне и […]

Омогућен наставак извоза природних минералних и природних изворских вода из Босне и Херцеговине на тржиште Републике Хрватске

20. децембар 2019.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине пружила је сву потребну техничку подршку произвођачима природних минералних и природних изворских вода произведених у Босни и Херцеговини са циљем наставка извоза на тржиште Републике Хрватске. Наиме, у Републици Хрватској ступио је на снагу Закон о пољопривреди („Народне новине“, број 118/18), којим је прописано да произвођачи природних минералних […]

Обавјештење о ступању на снагу Правилника о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа

19. децембар 2019.

Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број 82/19 од 17. децембра 2019. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику БиХ“. Правилником се прописују изглед и начин кориштења заштићеног знака […]

Одржана TAIEX експертска мисија о усклађивању легислативе о ГМО

11. децембар 2019.

Сa циљем анализе легислативе Босне и Херцеговине у области генетички модификованих организама, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз техничку подршку Европске комисије, организовала TAIEX експертску мисију која је одржана у периоду од 2.-6. децембра 2019. године у Мостару. У реализацији мисије учествовали су представници надлежних институција Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике […]

СМ БиХ донио Одлуку о именовању Комисије за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и додјелу ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини

10. децембар 2019.

Савјет министара Босне и Херцеговине донио је на ванредној сједници одржаној 2. децембра 2019. године Одлуку о именовању Комисије за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и додјелу ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини. Доношењем ове Одлуке испуњени су сви правни и формални предуслови за спровођење процеса регистрације ознака поријекла, ознака географског […]

Објављен Регистар хране за посебне прехрамбене потребе која је стављена на тржиште Босне и Херцеговине

15. јул 2019.

У складу са одредбама Правилника о храни за посебне прехрамбене потребе („Службени гласник БиХ“, број 72/11), Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине припремила је и објавила на званичном веб сајту Регистар хране за посебне прехрамбене потребе која је стављена на тржиште Босне и Херцеговине. Регистар тренутно садржи основне податке о 63 производа који се […]

СМ БиХ: Донесена Одлука о овлаштеним тијелима за оцјењивање усаглашености за производе заштићене ознаком поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета

13. јун 2019.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 173. сједници одржаној 10. јуна 2019. године донио Одлуку о овлаштеним тијелима за оцјењивање усаглашености за производе заштићене ознаком поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета. Наведеном Одлуком, као тијело за оцјењивање усаглашености овлаштена је „Органска контрола д. о. […]

СМ БиХ: Донесена Одлука о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа

29. март 2019.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 169. сједници одржаној 21. марта 2019. године донио Одлуку о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа. Одлуком су преузете одредбе члана 47. Уредбе Комисије […]