EFSA i EMA: Smanjiti uporabu antibiotika u liječenju životinja

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za lijekove (EMA) razmatrale su mjere koje se provode u Europskoj uniji s ciljem smanjenja uporabe antibiotika pri liječenju životinja.

Zaključili su da je potrebno svesti uporabu antibiotika na najmanju moguću mjeru koja je potrebna za liječenje zaraznih bolesti životinja. Osim u izuzetnim slučajevima, za prevenciju zaraznih bolesti potrebno je dati prednost alternativnim mjerama, a ključni antibiotici koji se koriste i u humanoj medicini trebali bi se pri liječenju životinja koristiti samo ukoliko ne postoje druga rješenja.

Kao alternativa antibioticima, kojom se može unaprijediti zdravlje životinja i smanjiti uporaba antibiotika, mogu poslužiti vakcine, probiotici, prebiotici, bakteriofagi i organske kiseline.

Antimikrobna otpornost je jedan od najvećih problema javnog zdravstva na globalnoj razini, čijem širenju doprinosi i uporaba antibiotika u liječenju životinja, te je stoga od ključnog značaja ograničenje uporabe antibiotika na najmanju potrebnu mjeru.

Zajedničko znanstveno mišljenje EFSA-e i EMA-e o mjerama za smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka u stočarstvu na području EU i utjecaju na sigurnost hrane možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4666/full