Izvješća

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sukladno sa odredbama Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), postupajući prema svojoj mjerodavnosti, uz suradnju sa laboratorijama za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, objedinjava i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavlja godišnje izvješće iz oblasti sigurnost hrane.