Plan upravljanja krizom

Plan upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama

U skladu s točkom 49. Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, pristupila je izradi Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim žurnim mjerama.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgađanja primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo izravno ili putem okoliša, a isti određuje institucije koje će biti uključene, njihove ovlasti i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana.

Pravni temelj za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama sadržan je u članku 42. Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH” broj 50/04) i članku 13. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Zajedničkim aktivnostima Agencije i drugih mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini pripremljen je Nacrt Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama koji, sukladno članku 42., stavak 2. donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Općim planom pobliže se određuju krizne situacije i praktične procedure potrebne za upravljanje krizom, uključujući načelo transparentnosti koji treba primjenjivati i strategiju komunikacije, formiranje krizne jedinice od predstavnika mjerodavnih tijela i zadatke krizne jedinice. Člankom 42. Zakona propisano je da opći plan osobito specificira vrste situacija u koje su uključeni izravni ili neizravni rizici po ljudsko zdravlje koji potječu od hrane i  hrane za životinje, a koji vjerojatno neće biti uklonjeni ili smanjeni na prihvatljivu razinu primjenom odredbi važećih propisa.

Planom se uređuju:

 • krizne situacije;
 • procedura za primjenu Plana;
 • uspostavljanje mreže koordinatora krize;
 • uloga krizne jedinice;
 • praktično funkcioniranje krizne jedinice (sastav, način rada, aktivnosti);
 • veza između krizne jedinice i procesa odlučivanja;
 • rješavanje krize;
 • procedure upravljanja u slučajevima potencijalno ozbiljnog rizika;
 • strategija komunikacije;
 • načela transparentnosti;
 • tijela koja će biti uključena, njihove ovlasti i dužnosti te način razmjene informacija.

Procedure upravljanja uspostavljene ovim Planom predstavljaju smjernice svim mjerodavnim tijelima u BiH.

Prijedlog Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama možete pogledati na sljedećoj poveznici.